donderdag 9 april 2015

The army during WWI (1914/1918)

Frederik Brusten:De documenten die ik gevonden heb, zijn van onze

grootvader, Jean Brusten.  Hij was in  het leger tijdens de

eerste Wereldoorlog 1914/18 en blijkbaar werd hij in juli 1919 

weer ingelijfd.  Ik denk dat hij van plan was om te voldoen 

aan zijn vriendin, later z'n vrouw, Mary Brown, in Leeds.The documents I found are from our grandfather Jean 

Brusten.  He served in the army during the first Worldwar 

1914/18.  Aparrantly he was still enlisted in July 1919.  I think 

he was planning to meet his girlfriend who became later his 

wife, Mary Brown in Leeds.


De eerste afbeelding komt uit het Mobilisatie-Zakboekje 

1914/18 van soldaat Brusten Jean Hyppolite.


The first picture is from (don't know if the translation is okay) 

Mobilisation-Pocketbook 1914/18, from private Brusten Jean 

Hyppolite.

maandag 26 januari 2015

Doreen Nyza Burgess (Holgate)


Doreen, zo heb ik haar altijd gekend.  Wat zou ik zo graag andere dan doodsberichten in deze blog zetten.  Maar, spijtig genoeg dwingt de realiteit...  Toch, voeg ik hier graag enkele quotes van haar kinderen bij.  Ik hoop dat jullie me niet kwalijk nemen, dat ik jullie citeer...

Doreen, I always knew her by this name.  How I prefer to write other notes than death notifications  in this blog.  However, reality forces me...  But, I like to add some very nice quotes from her children.  I hoop you don't blame me for quoting you...


Garth: there is now a large void in our life and it is going to be difficult to fill.

Dee: Mother had a peaceful end to her life and died at home as she had wished with her children by her side.  Louise had even given Mum e manicure.  Wanting to look her best until the end.
Mark: Doreen was a good mother to us al.Only the younger ones around now, as she was the last of an era.

The funeral will take place on the 3th of February

De foto van Doreen werd genomen op haar 90ste verjaardag.

This photo was taken at her 90th birthday.

woensdag 29 oktober 2014

more about Nyza Bladel/ Alice Brusten

Met dank aan Ewan Van Minnebruggen (Nederlandse versie)
Thanks to Ewan Van Minnebruggen (English version)

dinsdag 17 september 2013

Frederik BrustenTer nagedachtenis van Frederik, zoon van Hypolitte.  Gestorven tijdens de oorlog in het concentratiekamp Güsen-Mauthausen in 1943.

In memory of Frederik, Hypolittes son.  He died during the war in the concentration-camp Güsen-Mauthausen, anno 1943.


donderdag 15 augustus 2013

José Tayerman (Verschueren)


Met pijn in 't hart, heb ik net vernomen dat José gisteren, 14 augustus 2013, overleden is.  In maart is ze 100 jaar geworden.  Ze was, voor zover ik weet, de oudste Brusten in leven.  Ze was de oudste dochter van Clothilde Brusten.  Laat haar rusten in vrede.

With grief I just got the notice that José has deceased yesterday, on the 14th August 2013.  In March she celebrated her 100th birthday.  As far as I know, she was the eldest member of the Brusten family alive.  She was the first born daughter of Clthilde Brusten.  May she rest in peace.vrijdag 5 juli 2013

Garth BurgessDaar ik niet aan nieuw materiaal geraak voor deze blog, zet ik nog maar wat foto's van familie uit de oude doos.  Ondertussen blijf ik genieten van de 'nieuwe' contacten die worden gemaakt.  In dit geval, staat familie vinden equivalent aan vrienden ontmoeten.

Garth anno 1961.  'k Herken hem er helemaal niet meer in.


As I still don't find new material for this blog, I publish some more photos, found in the old hat.  In the meanwhile I enjoy the 'new' contacts that are made.  In this case, finding family is equivalent to meeting friends.


Garth anno 1961.  I don't recognize him at all.

dinsdag 26 juni 2012

reunion


Na enkele afspraken en een knappe organisatie, lukte het om een deel van de familie samen te krijgen.  We hadden onze samenkomst op het terrein van De Krikskes in Schilde.  Een fantastische locatie.  Hiervoor dank ik met plezier de broerkes Etienne en Frederik.  Mark en Garth waren hiervoor overgekomen naar Antwerpen.  Het was een enorm plezier met deze twee warme persoontjes in contact te komen.


Op deze foto, ondernemen we een poging om met enkel Brustessen en de twee Burgess-broers een foto te kieken.  Alvorens iedereen klaar staat, vindt er een heuse klimbeurt op de trap, plaats.  Ellen, dochter van Etienne en Rita, is al op zeker hoogte geraakt (rug, donker truitje) Mark worstelt zich ook door de familie (rug beige pak) en Peter, zoon van Stan staat nog geduldig te wachten.  Plezier alom!!!


After quite some phonecalls and due to a fine organisation, a part of the family has gathered.  We had the reunion at the quarters of The Krikskes at Schilde.  A fantastic location, really.  Therefore I 'd like to thank the brothers Etienne and Frederik.  Mark and Garth have made a trip to Antwerp to join us.  Two very warm persons they are.  It was lovely to meet them.


At this pic, we are trying to gather on the stairs to make The Picture, with only the Brustens and Burgess.  Climbing the stairs isn't that simple with a lot of people standing in the way.  So, there is, Ellen, Etienne and Rita's daughter, who has got rather high already (back, dark sweater).  Mark is searching his way up through the family (back, beige suit) and Peter, son of Stan is still downstairs, waiting patiently.  The rest is having a lot of fun!!!


Dan komt Garth erbij...


Then Garth joins us...Als laatste heeft ook Paul zijn plaats in genomen.  De foto kan worden genomen. Mark, staat bovenaan in de schaduw, maar gelukkig is hij duidelijk zichtbaar op de vorige foto.


Last but not least, Paul has joined us.  The pic can be taken.  Mark, is standing in the shadow, on top, but fortunatly he can be seen clearly at the previous picture.

zaterdag 23 april 2011

Erik Brusten

Daar ik zelf geen documentatie meer heb, surf ik af en toe door de naam Brusten op het net. 'k Heb besloten af en toe op deze manier verder te werken. Zo vond ik de volgende link best interessant. Hier gaat het over Erik Brusten, die schrijft voor tijdschriften enz. Hij maakte een wereldreis en... lezen maar...As I 've got no more documentation, I 'd like to surf down the internet looking for Brusten. I decided to proceed this blog this way. That 's how I found following interesting link (above). It's about Erik Brusten, who writes in magazines etc.

maandag 31 januari 2011

Bruno BrustenBruno Brusten gibt Millionen Weltkriegstoten ein Gesicht. Foto: Privat
copyright RP ONLINE

Deze info vond ik via facebook. Neem me niet kwalijk, verre neef, Peter, kleinzoon van Bruno, dat ik dit in de blog zet. Laat 't me weten als je dit geen goed idee vind, dan verwijder ik het weer.
Lees het artikel, beste familieleden...

I found this information in facebook. I'm sorry dear nephew, Peter, Bruno 's grandson, for me to put this here. Please let me know if you don't like this idea. If so, I'll remove it.


zondag 23 januari 2011

Mijn moeder...Zeer bedroefd deel ik het overlijden van mijn moeder, Hilda-Jeanne Sterckx, weduwe van m'n vader, Henri Brusten, mee. Ze overleed op 21 januari 2011.

With deep sorrow I announce the passing away of my mother, Hilda-Jeanne Sterckx, widow of my father Henri Brusten. She deseased on the 21st of January 2011.


dinsdag 11 januari 2011

Christel Brusten


Christel Brusten

Dochter van Frederik Brusten, kleindochter van Henri. Ze zag het licht in 1968, in Antwerpen, een schone stad om geboren te worden. Eigenlijk heb ik haar nog niet zo lang geleden leren kennen dankzij Facebook en spijt heb ik er zeker niet van. Maar ik kan niet veel over haar vertellen. Wat ik zeker wél weet is, dat ze een aangename, joviale vrouw is.

Frederik Brusten 's daughter, and Henri 's grandchild. She was born in 1968 in Antwerp, a beautiful city to enjoy one's birth. Actually, I got to know her not long ago, thanks to Facebook, and I really don't regret it. That's why I can't tell much about her. What I do know is, she 's a pleasant, friendly woman for sure.


donderdag 25 maart 2010

nazaten van Clemens Brusten, broer van Pabou1. Jozef - Hendrik Brusten (Jef genaamd) zoon van Joannes Jacobus Brusten
2. Anna (Maria) - Elisabeth Maesen, 2de echtgenote van Jef (nr 1)

3. Maria, Emelie Stienissen ( bij de opzoekingen over de familie in Eksel wordt Stinissen geschreven), gehuwd met Jaak (nr 4)
4. Joannes Jacobus Brusten (Jaak)

5. Joannes Lambertus, jongste broer van Jaak
6. Aldegonde of Aldagonde? Maesen (Alda) 2de vrouw van Joannes Lambertus

7. Leon Brusten (Schoenwinkel Brusten, in Bree)
8. Clement Brusten
9. Jef Brusten oudere broer van Leon en Clement

1. Jozef - Hendrik Brusten (called Jeff), son of Joannes Jacobus Brusten
2. Anna (Maria) - Elisabeth Maesen, Jeff 's 2nd wife (nr 1)

3. Maria, Emelie Stienissen (by research in Eksel written as Stinissen), married with Jaak (nr 4)
4. Joannes Jacobus Brusten (Jaak)

5. Joannes Lambertus, Jaak 's youngest brother
6. Aldegonde or Aldagonde? Maesen (Alda) 2nd wife of Joannes Lambertus (nr 5)

7. Leon Brusten (Shoeshop Brusten, in Bree)
8. Clement Brusten
9. Jef Brusten, elder brother of Leon en Clement

vrijdag 12 maart 2010

Sonja Brusten

Helaas is ze overleden. Veel te vroeg. Moge ze rusten in vrede. Haar gezin en vrienden wensen we veel sterkte toe. Laat de herinnering aan haar, zoet zijn...

Unfortunatly, she passed away, much to young. May she rest in peace. We condole with her near family and friends. Let her memory be sweet...

maandag 14 december 2009

korte samenvatting Pabou, Moen en kids

Bij diegenen waarvan de echtgeno(o)t(e) nog niet geblogd stond, heb ik die er nu wel bij gezet. Sommigen ontbreken helaas nog.

The photos of the missing partners were put now in this blog. Some of them still are to be looked for, unfortunatly.Pabou en Moen, m'n overgrootouders,
Pabou and Moen, my great-grandparentsMarieken met echtgenoot, Adolphe StellfeldJozeph en één van de dames is zijn vrouw Maria Victoria.
Eén van de andere twee dames is Helène, zus van Jozeph.

Jozeph. One of the ladies is his wife Maria Victoria.
One of the other ladies is Helène, Jozeph's sister.


JohnRegina


Alice met echtgenoot Maurice Bladel
Alice with husband Maurice Bladel


Albert


Clothilde


Anne


Hélène


Hypolitte met zonen (rechts) Henri en (links) FreddyMarcel, de jongste en m'n grootvader.
Marcel, the youngest, my grandfather.

dinsdag 27 oktober 2009

family in Bree...


Een prachtige foto die me werd bezorgd door Gerard Brusten,wonende in Bree, kleinzoon van Johannes Jacobus... Jaak genoemd. Ik zou het erg op prijs stellen, moest ik bij deze mensen namen kunnen zetten. Onze, mijn familietak wordt met Gerard verenigd bij de ouders van Pabou...


A beautifull photo sent to me by Gerard Brusten, living in Bree. His grandfather was Johannes Jacobus... named Jaak. I would appreciate it very much, if someone could give names to all these people. Pabou's parents are our common ancestors.


dinsdag 6 oktober 2009

Goele Brusten
Goele, de jongste van Henri en Jeanneke. Hier was ze zo'n 7 jaar jong. Bemoederd door zowat alle broers en zussen, die meer dan 5 jaar ouder zijn. Hier als kleine prima balerina... Een braaf kindje? Tuurlijk...

Goele, the youngest child of Henri and Jeanneke. At her 7 years. She has been the sugar baby of all brothers and sisters who were more than 5 years older than her. Here she is as a little prima balerina... A nice girl? Of course...Hier als puber, samen met Greetje. Altijd wel te vinden voor wat pret.

Ze heeft een zoon Jordi, nu haast 14 jaar jong. Een ferme kerel en sympathieke knul!

Here she is adolescent, together with Greetje. Always looking for some fun.

She has a son, Jordi, at this moment almost 14 years of age. A good looking and sympathetic lad!


donderdag 3 september 2009

Greta BrustenGreta, Greet, Greetje, 't is allemaal dezelfde persoon, de tweede jongste uit het gezin van Henri en Hilda. Lachen... doet ze nog altijd graag.

Greta, Greet, Greetje, three names for the same person, the second last from Henri's and Hilda's family. She still laughs a lot.Enkele jaren later op bezoek bij grootmoeder in Zoersel, genietend van de aandacht die ze krijgt. Op bezoek hier, was altijd leuk vanwege de hele grote tuin. We moesten niet stil blijven zitten hé.

A few years later, visiting grandmother in Zoersel, enjoying her attention. Paying a visit to our grandparents was always nice, because of the big yard. We didn't have to be quiet and stay seeted.

Poserend in haar eigen tuin. Effe onderuit alvorens weer in het werk te vliegen, want een zittend gat heeft ze beslist niet. Wat ze wél heeft is een toffe, uitbundige, lieve dochter Sinita.

Posing in her own back yard. Having a relaxmoment before starting to work again, because she can't stay still long. She had a very cool, exuberant, nice daughter Sinita.

zondag 2 augustus 2009

Kristien BrustenIn Heist aan zee op vaders schoot, haar favoriet plaats. Kristien Brusten, zesde telg uit het gezin van Henri en Jeanneke. Toen, kon je't nog warm krijgen onder een krant vol Belgische politiek... of lag het aan papa?

At the beach of Heist on her father's lab, her favorite place to sit. Kristien Brusten, the sixth child of Henri and Jeanneke. At those years a newspaper filled with articles about Belgian politics could warm up someone... or was it dad?
Kristien op haar vijftien. Een sportieve jonge dame, met haar been in het gips, herinner ik me. Altijd klaar voor een voetbalwestrijd, atletiek, of skieën... als ze maar kon/kan bewegen.

Kristien at the age of fifteen. A sportive young lady, at that moment her leg in plaster, I remember. Always ready to play soccer, do athletics, of ski... if only she could/can move.Jong geleerd is oud gedaan... stil zitten? Kristien?? NoWayJosé... fotootje gestolen van haar profiel. Ga gerust opzij als ze de bal werpt...

Things one learns as youngster, one certainly does at older age... to stay seated? Kristien?? NoWayJosé... I stole this photo from her profile. Better get out of the way when she throws de ball...

zaterdag 4 juli 2009

Frank BrustenFrank Brusten, derde zoon, vijfde kind van Henri en Hilda (Jeanne). Hier heb je baby Frank met z'n doopmoeder en tante. Een zus van ons moeder. Een hevig bazeke, die zelfs op stap ging met z'n houten box. Hoe heet dat ding in't mooi Nederlands? ... een kinderpark... Nu worden die veel lichter gemaakt dan toen.

Frank Brusten, third son, fifth child of Henri and Hilda (Jeanne). Here's baby Frank with his baptism mother and aunt. She 's our mother's sister. He was a vigorous little guy.Frank met Jamilla. Zij verbleef enkele maanden bij ons, net als nog heel wat andere kinderen uit achtergestelde wijken in buurlanden. Ze was even jong als Frank. Hij heeft haar beslist heel wat streken geleerd...

Frank with Jamilla. She stayed with us for some months, like other children from poor neighbourhoods in near countries. She had the same age as my brohter. Sure, he has teached her how to be naughty...
Knappe kleine kerel, maar deugniet eerste klas.

Cute little guy, but first class rascal.
Frank met Vera en hun drie toffe kids. Elke, Jens en Jorn. Alle drie spontane, sympathieke kadees.

Frank with Vera and their three nice kids. Elke, Jens and Jorn. All three of them, spontanious, sympathetic youngsters.

woensdag 1 juli 2009

Annemie BrustenOm correct te zijn, is het: Anne-Marie Brusten, maar da's niet hare meug. Lui als ze is, maakt ze daar dus Annemie van. 't Schijnt dat ze het liefste kindje op de wereld was... ;-)

To be correctly, it should be: Anne-Marie Brusten, but that's to ladylike. Lazy as she is, she changes it in Annemie. To be honest, she's always been told, she was the cutest little baby of the world... ;-)... ze was de braafste van de klas... ;-)

... she was de best in class... ;-)Annemie heeft 2 toffe kadee's van zonen uit haar eerste huwelijk. Miguel Angel en David. Hun vader is een Spanjaard. Nu is ze gehuwd met Eric Gysenbergs.

Annemie has 2 real nice sons with her first husband, a Spaniard. Miguel Angel and David. Now she's married to Eric Gysenbergs.

zaterdag 27 juni 2009

Patricia BrustenDerde geboren, eerste dochter, van Henri en Jeanne. Patricia, kreeg haar naam door tante Anne, vermoed ik, die dit zo'n mooie naam vond en, please Jeanneke, vroeg om haar dochtertje zo te heten. Wat m'n ouders deden...

Third born, first daughter of Henri and Jeanne. Aunt Anne, I believe it must have been, asked my mother, to please, give her little daughter this beautiful name. And, my parents did...Mijn eeuwige kleinere 'grote' zus, huwde met René en samen hebben ze vier prachtzonen. Tim, Roel, Egwin en Ewan. Ondertussen zijn ze grootouders van 7 kleinkinderen, in leven. Dat zullen er dra 8 zijn.

My forever smaller 'big' sister, married René. Together they have 4 wonderful sons. Tim, Roel, Egwin and Ewan. In the meanwhile they are grandparents of 7 grandchildren, alive. Soon it will be 8.
'Onze' weerspiegeling, genomen tijdens het meest recente van onze zeldzame luxe-uitstapjes. M'n kleine, grote zus vooraan.

'Our' reflexion taken, during the most recent of our rare luxury-trips. My little, big sister in front.
De vier zonen Van Minnebrugge, van links naar rechts, tevens van oud naar jong:
Tim, Roel, Egwin, Ewan. Zonen dus van Patricia en René.

The four sons Van Minnebrugge, from the left to the right, also counting in years beginning with the eldest:
Tim, Roel, Egwin, Ewan. Sons of Patricia and René.