dinsdag 7 april 2009

Marcel Brusten
Marcel Brusten, zoon van Henri en Marie, broer van Stan, Frederik en Etienne.
Hij is spijtig genoeg recent overleden, op 6 april 2009, door ziekte. Ik wens de familie, zijn gezin, en vrienden, veel sterkte toe.

Marcel Brusten, son of Henri and Marie, brother of Stan, Frederik and Etienne.
Unfortunate, he died recently, on the 6th of april 2009, because of sickness. I condole with his family, and friends.


Geen opmerkingen: