dinsdag 6 oktober 2009

Goele Brusten
Goele, de jongste van Henri en Jeanneke. Hier was ze zo'n 7 jaar jong. Bemoederd door zowat alle broers en zussen, die meer dan 5 jaar ouder zijn. Hier als kleine prima balerina... Een braaf kindje? Tuurlijk...

Goele, the youngest child of Henri and Jeanneke. At her 7 years. She has been the sugar baby of all brothers and sisters who were more than 5 years older than her. Here she is as a little prima balerina... A nice girl? Of course...Hier als puber, samen met Greetje. Altijd wel te vinden voor wat pret.

Ze heeft een zoon Jordi, nu haast 14 jaar jong. Een ferme kerel en sympathieke knul!

Here she is adolescent, together with Greetje. Always looking for some fun.

She has a son, Jordi, at this moment almost 14 years of age. A good looking and sympathetic lad!


Geen opmerkingen: