dinsdag 17 september 2013

Frederik BrustenTer nagedachtenis van Frederik, zoon van Hypolitte.  Gestorven tijdens de oorlog in het concentratiekamp Güsen-Mauthausen in 1943.

In memory of Frederik, Hypolittes son.  He died during the war in the concentration-camp Güsen-Mauthausen, anno 1943.


Geen opmerkingen: