donderdag 8 januari 2009

Helene (Lennie) Brusten



Lennie (Helene) met Herbert




Van links naar rechts: José, Anne, Doreen, Helene. Het jongetje is Mark, Doreen's zoon, vijf jaar.

Left to right: José, Anne, Doreen, Helene. The little boy is Mark, Doreen's son at the age of five.



Helene met haar man Herbert.

Helene with husband Herbert.

Geen opmerkingen: